STYRELSE SUV GK 2019

Hans Löfving Ordförande

Christer Asplund Tävlingsansvarig

Ulla Odén Kassör

Carl Johan Bernce ledamot

Magnus Sjödin ledamot