ÖPPETTIDER

Banan är öppen för spel mot sommargreener.

Vid frost får banan inte beträdas och är således avstängd

Under vinterspel ska alla slag ske från matta.