LOKALA REGLER

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR KVICKSUND GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel.

Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor.

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid boden och på hemsidan (sundbyvikgolf.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL

(om inget annat sägs i den lokala regeln)

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1. Out of bounds (Regel 18.2)

Out of bounds definieras med vita pinnar.

 

2. Pliktområden (Regel 17)

 

 

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Droppzon på hål 4/13

Om en boll är i pliktområdet bakom och till höger om green markerat med gula pinnar,

inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, får spelaren:

  • Ta lättnad med slag och distans enligt Regel 17.1d(1) och lägga till ett slags plikt, eller
  • Droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen bakom och till höger om green markerad med vita plattor i marken och lägga till ett slags plikt.

Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
Spelaren får inte ta lättnad enligt Regel 17.1d(2).

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

b) Droppzon på hål 6/15

Om en boll är i pliktområdet bakom green markerat med gula pinnar, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, får spelaren:

  • Ta lättnad med slag och distans enligt Regel 17.1d(1) och lägga till ett slags plikt , eller
  • Droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen bakom och till höger om green markerad med vita plattor i marken och lägga till ett slags plikt. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
  • Spelaren får inte ta lättnad enligt Regel 17.1d(2).

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Alla avståndsmarkeringar på banan är oflyttbara.

 

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet (J-1)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler.

Se Regel 5.7b.

 

Beslutade av Sundbyvik GK:s styrelse 2019-04