Lokala regler

 

Skydd av nyplanterade trädOm ett nyplanterat träd, markerat med stödpinne eller orange band, hindrande inverkar på spelarens stans eller området för hans tänkta sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med regel 24:2b (ofl yttbara hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.


Plikt för brott mot lokal regel:
Matchspel - förlust av hålet. Slagspel - två slags plikt.


Markeringar
Följande markeringar gäller på banan:

 

Markering: RegelVit: Banans gräns 27
Gul: Vattenhinder 26
Röd: Sidovattenhinder 26
Blå: Mark under arbete 25
Blå/Vit: MUA, obligatorisk droppning 25
Orange: Hindrande föremål 24


150-metersmarkeringar
Pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt, är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 gäller. ...


Banpersonal
Banpersonal har företräde, men rimlig hänsyn till spelet på banan bör tas av banpersonalen.


Bagvagnar
Bagvagnar får ej dras över tee eller mellan green och greenbunker.


Område förbjudet att beträda
Frostbelagd green får ej beträdas.


Hålkopp för hål som ej spelas
Hålkopp för det hål som ej spelas betraktas som oflyttbart hindrande föremål. Regel 24:2 är tillämplig. Röd flagg hål 1-9 Vit flagg hål 10-18 Regel 24:2 Oflyttbara hindrande föremål och onormala markförhållanden (Regel 24-2 och 25-1)

Ett oflyttbart hindrande föremål är ett tillverkat och inte flyttbart föremål som t.ex. en byggnad eller en belagd väg. ( Ett onormalt markförhållande är antingen tillfälligt vatten, mark under arbete eller ett hål, en hög eller en gång gjord av ett bogrävande djur, ett kräldjur eller en fågel. Utom när bollen ligger i ett vattenhinder, får man droppa utan pliktfrån oflyttbara hindrande föremål och onormala markförhållanden när förhållandet fysiskt påverkar bollens läge, din stans eller din sving.

Du får lyfta bollen och droppa den inom en klubblängd från ”närmaste punkt för lättnad” men inte närmare hål än närmaste punkt för lättnad. Om bollen ligger på green skall bollen placeras på närmaste punkt för lättnad. Det ges inte lättnad för att förhållandet inverkar på din spellinje, om inte både din boll och förhållandet är på green.