Meny

OM SUNDBYVIK GOLFKLUBB

Sundbyvik Golfklubb (SuvGK) ingår i Södermanlands Golfdistriktsförbund (SöGDF) och är ansluten till Svenska Golfförbundet (SGF).
Golfklubben bildades 2004 och har idag ca 420 medlemmar. Klubben hyr in sig på golfanläggningen Sundbyvik Golf. Under åren 2004 till 2016 drevs anläggningen av familjen Odén och sedan 2017 drivs denna av Carl-Johan Bernce genom ett arrendeavtal med markägaren Petra Odén. Arrendator ansvarar för drift, skötsel och utveckling av golfanläggningen.

 

Klubben beslutar i frågor gällande klubb- och tävlingsverksamheten och som medlem har du möjlighet att påverka genom att kontakta styrelsen, eller via årsmötet.


Årsmötet, dit alla medlemmar är välkomna, sker normalt i mars månad. Inbjudan skickas till samtliga medlemmar minst 3 familjveckor före mötet via GIT-mejlen.


Har du ideér kring klubbens utveckling, kontakta gärna styrelsen. Är du intresserad av att vara med i styrelsen, kontakta gärna styrelsens ordförande eller valberedningen.

Bra golf för alla i Kvicksund!

Mellan Eskilstuna och Västerås

Copyright © Sundbyvik Golf- Bra golf för alla 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB